Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Edukacji na stanowisku:

 

Młodszy Specjalista/Specjalista ds. finansowo - organizacyjnych

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Poszukujemy osoby, która podjęłaby się wsparcia naszego zespołu w zakresie tworzenia i obiegu dokumentów finansowych oraz organizacji działań w Pracowni Edukacji.

 

 

Zakres obowiązków:

Wykonywanie zleconych prac w zakresie realizacji budżetu działowego, w tym:

 • obsługa działań dotyczących planowania budżetu,
 • weryfikacja stanu realizacji budżetu i opracowywanie jego korekt,
 • pomoc przy tworzeniu i realizacji wniosków finansowych,
 • wsparcie planowania i rozliczania budżetów projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 • wsparcie tworzenia i obiegu dokumentów (m.in. umowy, faktury),
 • prowadzenie kalendarza Pracowni Edukacji, we współpracy z kierownikami i koordynatorami,
 • nadzór nad biblioteczką Pracowni i wypożyczanym sprzętem (kamera, aparat, rzutnik, itp.),
 • wsparcie organizacyjne wybranych projektów i wydarzeń realizowanych w Pracowni.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów,
 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych Microsoft,
 • ogólna znajomość zasad budżetowania,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • doskonała organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • wykształcenie na kierunkach: finanse, księgowość, zarządzanie,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami i budżetowania.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • ciekawe wyzwania w prestiżowej instytucji kultury,
 • pracę w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji metra,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie nauki języka obcego, ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 19.08.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl