Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. promocji  i komunikacji

programu „Nauka dla Ciebie”

w Dziale Promocji i Komunikacji

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Przekonani o istotnej roli samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się, stwarzamy warunki sprzyjające uczeniu się przez doświadczanie i refleksji nad tym doświadczeniem.

Oferta naszych  działań edukacyjnych jest bardzo szeroka i stale ją rozwijamy - dzięki partnerom oraz wspólnie z nimi.
Od stycznia 2018 r. realizujemy wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Nauka dla Ciebie”, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach obszaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki, w celu jej popularyzacji w szkołach z małych miejscowości w całym kraju.
W ramach programu po Polsce podróżują Naukobusy oraz Planetobus. Na program składają się także Letnie Szkoły Prototypowania, ogólnopolski konkurs dla uczniów i nauczycieli oraz komponent badawczy.
Wszystkie informacje o programie na stronach partnerów: CNK i MNiSW.

http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/

http://naukadlaciebie.gov.pl/kategoria/naukobus/

 

Zadania:

 • relacje z mediami, głównie lokalnymi w całej Polsce, w zakresie ustalonym z rzecznikiem prasowym CNK:
  • tworzenie i dystrybuowanie komunikatów prasowych oraz gotowych publikacji
  • aranżowanie rozmów w studiach RTV i podczas wydarzeń
  • zapraszanie mediów na wydarzenia realizowane w ramach programu
  • analiza przebiegu procesu komunikacji i dbałość o efektywne budowanie wizerunku programu i CNK;
 • nadzór nad realizacją budżetu promocyjnego i udział w jego planowaniu;
 • pisanie tekstów zw. z programem (np. materiały informacyjne,  dyplomy, certyfikaty);
 • współpraca z redaktorami i grafikami, będących pracownikami działu oraz nadzór nad pracą fotografów i ekipy filmowej (firmy zewnętrzne);
 • komunikowanie i promowanie wydarzeń realizowanych w ramach programu w CNK: konkurs dla szkół, gala finałowa konkursu, raport badawczy;
 • komunikowanie programu w kanałach własnych CNK (strona internetowa, Facebook, newslettery),
  w tym aktualizacja treści zw. z programem na stronie internetowej CNK;
 • koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i produkcją materiałów promocyjnych i informacyjnym;
 • nadzór i ścisła współpraca z asystentem programu ds. promocji.

 

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu i utrzymywaniu trwałych relacji z mediami, z naciskiem na media lokalne,
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów (w tym: szacowanie ryzyka, zarządzanie budżetem i monitorowanie jego realizacji),
 • znajomość narzędzi PR i umiejętność wyboru ,
 • min. 3 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z promocją, PR, zarządzaniem projektami,
 • umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy w agencji PR / reklamowej wyspecjalizowanej w promowaniu projektów edukacyjnych lub społecznych.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony zgodnie z realizacją programu, tj. 1.07.2019 r. – 31.12.2019 r.

(z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok w przypadku kontynuacji programu),

 • ciekawe wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. opieka medyczna, multisport, dofinansowanie nauki języków obcych, ZFŚS).

 

Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019.

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie CV

poprzez formularz aplikacyjny za pośrednictwem strony internetowej

 do dnia 3 czerwca 2019 r.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl