Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

Młodszy Specjalista - Pracownik Help Desk

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

Wymiar: cały etat

Zakres obowiązków:

 • kontrola eksponatów i problemów budynku występujących na terenie dostępnym dla zwiedzających i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie CNK,
 • zapewnienie materiałów eksploatacyjnych eksponatów oraz materiałów aptecznych (planowanie budżetu i jego realizacja, uzupełnianie zapasów, nadzór nad uzupełnieniem materiałów),
 • ścisła współpraca ze wszystkimi działami CNK w zakresie wystaw i wydarzeń mających wpływ na bieżące funkcjonowanie,
 • uzupełnianie i kontrola informacji na monitorach w systemie MagicInfo, kontakt z zainteresowanymi działami, kontrola plakatów, ulotek,
 • raportowanie do przełożonego, odpowiednich działów, służb i podwykonawców,
 • obsługa aplikacji rejestrującej zgłoszenia napraw - kontrola i analiza wykonania zgłoszeń,
 • pełnienie funkcji dyżurnego opiekuna (lotny dyżur, obchody całego terenu),
 • koordynacja działań oraz bezpośrednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych: wypadki, ewakuacja.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie min. średnie,
 • doświadczenie w pracy z obsługą klienta wewnętrznego i/lub obsługą techniczną budynku,
 • dyspozycyjność (praca także w soboty, niedziele i święta),
 • umiejętność budowania relacji i współpracy w zespole,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolność diagnozowania problemów i szybkiego podejmowania działań,
 • skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowe atuty:

 • bardzo dobra znajomość przestrzeni budynku, eksponatów i galerii CNK,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy,
 • znajomość stosowania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w kreatywnym zespole,
 • benefity pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport, ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 10.04.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl