Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w na stanowisku:

 

Specjalista ds. projektów zewnętrznych

w Pracowni Edukacji CNK

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Szukamy osoby do Pracowni Edukacji do prowadzenia projektu „Konstruktorzy Marzeń” realizowanego przez CNK we współpracy z firmą Boeing.

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności STEM-owych uczniów i uczennic

 w oparciu o nowoczesną pedagogikę. Działania prowadzone w projekcie wykorzystując międzynarodowe doświadczenia FabLabów i Makerspace’ów.

 

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja projektu „Konstruktorzy Marzeń”, w tym odpowiedzialność za realizację planu działań zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem,   
 • rozwijanie koncepcji nowych działań w projekcie „Konstruktorzy Marzeń”,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (m.in. szkołami, nauczycielami, specjalistami różnych dziedzin nauki i techniki, biznesem), w tym: negocjowanie warunków współpracy, utrzymywanie dobrych relacji, tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych lub ścisłych,
 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • kreatywność, praktyka pracy projektowej,
 • znajomość techniki i nowych technologii oraz ich zastosowań w edukacji,
 • znajomość zagadnień związanych z popularyzacją nauki i edukacją,
 • wiedza z zakresu zagadnień związanych ze STEM, 
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i wyznaczania priorytetów,
 • komunikatywności, umiejętność budowania trwałych relacji zawodowych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach dofinansowania,
 • doświadczenie pedagogiczne i/lub we współpracy z nauczycielami,
 • praktyka prowadzenia szkoleń/warsztatów,
 • znajomość idei/środowiska Makerspace/FabLab,
 • podstawowa umiejętność programowania w Pythonie,
 • znajomość Arduino (lub jego alternatyw).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • pracę w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji II linii metra,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 15.04.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl