Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Główny Specjalista
ds. badań uczenia się na wystawach

 w programie Nauka dla Ciebie
w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle + częste wyjazdy służbowe

Wymiar etatu: pełny

 

Przekonani o istotnej roli samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się, stwarzamy warunki sprzyjające uczeniu się przez doświadczanie i refleksji nad tym doświadczeniem. Oferta naszych  działań edukacyjnych jest bardzo szeroka i stale ją rozwijamy - dzięki partnerom, i z nimi.
W grudniu 2016 r. rozpoczęliśmy i przez kolejne lata realizujemy programu Nauka dla Ciebie, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach obszaru Społecznej Odpowiedzialności Nauki, w celu jej popularyzacji w szkołach.

http://www.kopernik.org.pl/dla-nauczycieli/naukobus/
http://naukadlaciebie.gov.pl/kategoria/naukobus/
W 2019 roku współpraca CNK i MNiSW będzie kontynuowana w programie „Nauka dla Ciebie”.

Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie tworzenie i badanie oddziaływania różnych formatów edukacyjnych wspierających uczenie się z eksponatami.

Zatrudniona osoba dołączy do zespołu prowadzącego prace badawczo-rozwojowe dotyczące edukacji w Centrum Nauki Kopernik. Idealny kandydat/ kandydatka łączy kompetencje badacza z pasją uczenia się i umiejętnościami przekuwania wyników badań w praktyczne rekomendacje.

Zakres obowiązków:

 • tworzenie diagnoz dotyczących roli, jaką w procesach uczenia się odgrywają opiekunowie i  edukatorzy;
 • podsumowywanie i opracowywanie wyników badań oraz rekomendacji w postaci raportów i/lub publikacji;
 • zarządzanie projektem badawczym i budowanie współpracy z innymi członkami zespołu oraz partnerami zewnętrznymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z obszaru pedagogiki, kulturoznawstwa, psychologii lub socjologii lub studia doktoranckie o podobnym zakresie i co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy badawczej z dziećmi;
 • doświadczenie w pracy badawczej i naukowej, w tym – projektowania i analizy jakościowej procesów uczenia się i/lub zabawy;
 • umiejętność projektowania eksperymentów edukacyjnych i zajęć dla dzieci i młodzieży;
 • łatwość uczenia się i umiejętność korzystania z dostępnej wiedzy i informacji, także w źródłach anglojęzycznych;
 • samodzielność i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Mile widziane:

 • tytuł naukowy doktora lub rozpoczęta praca doktorska o tematyce zbliżonej do zadań opisanych w ogłoszeniu;
 • doświadczenie w pracy edukacyjnej z dziećmi – w szkole lub na zajęciach pozaszkolnych.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w inspirującym środowisku polskim i międzynarodowym, zaangażowanym w prace na rzecz rozwoju wiedzy i rozwiązań dotyczących uczenia się i nauczania,
 • wynagrodzenie i stanowisko zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • benefity pracownicze (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, ZFŚS, vouchery do CNK).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 31.03.2019 r.

„Wydatek finansowany jest w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik – Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 2019 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2019. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl