Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby na umowę cywilno-prawną

do Pracowni Edukacji

w zakresie współpracy przy organizacji warsztatów oraz XIII Konferencji

„Pokazać – Przekazać” ( 23-24.08.2019 r.)

 

Zlecenie będzie polegać w szczególności na:

 

 • organizacja warsztatów dla nauczycieli w przestrzeni wystaw,
 • kontakt z instytucjami współorganizującymi warsztaty (WCIES, Biuro Edukacji, itp.) oraz uczestnikami,
 • opracowanie formularza zgłoszeniowego na warsztaty (we współpracy z działem IT),
 • przygotowanie techniczne miejsca realizacji wydarzenia (tj. w szczególności sala, materiały, wejściówki na wystawy),
 • realizacja zadań organizacyjnych przy konferencji Pokazać – Przekazać,
 • kontakt z uczestnikami konferencji i pomocy w zapisie na warsztaty, płatnościach,
 • obsługa korespondencji z uczestnikami i partnerami zewnętrznymi,
 • zapewnienie prawidłowości realizacji działań recepcji oraz zespołu animatorów w czasie konferencji,
 • opracowanie materiałów, takich jak: druki, raport, zaświadczenia, listy obecności, itp.).

 

Oczekiwania:

 • doświadczenie w organizacji konferencji lub innych podobnych wydarzeń, realizowanych w ciągu ostatniego roku od dnia przesłania swojego zgłoszenia do realizacji ww. zlecenia,
 • komunikatywność i umiejętność budowania relacji z klientem,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i wytyczania sobie priorytetów,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • praktyka planowania i realizacji projektów edukacyjnych,
 • doświadczenie współpracy w jednostkach sektorów publicznych.

 

Planowany termin realizacji umowy: 03.2019 r. – 12.2019 r.

 

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą formularza do dnia 11.03.2018 roku.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl