Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/SBN/2017

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacyjno-doradczą dla nauczycieli i dyrektorów szkół w projekcie „Szkoła bliżej nauki” (zadania 1-3).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.12.2017. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania

Protokół