Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Zastępca Kierownika Działu IT

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 

 • monitorowanie i rozwój systemów teleinformatycznych CNK;
 • zapewnienie ciągłości realizacji działań w obszarze rozwiązań IT;
 • zarządzanie dostępem zdalnym do systemów informatycznych, dostępem do sieci Internet;
 • zarządzanie systemami baz danych w zakresie:
  • optymalizacji działania
  • archiwizacji i odtwarzania danych
  • dostępności dla systemów informatycznych;
 • zarządzanie systemami poczty elektronicznej w zakresie:
  • ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem
  • ochrony antywirusowej poczty elektronicznej
  • ochrony antyspamowej poczty elektronicznej;
 • przygotowywanie planów rozwoju systemów informatycznych CNK;
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań IT w obszarze wdrożeń;
 • prowadzenie dokumentacji wdrożeniowej;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania, prowadzenie dokumentacji i udział w czynnościach wynikających z realizacji procedur zamówień publicznych oraz umów, zleceń, zamówień w zakresie realizowanych zadań.

 

Wymagania:

 

 • doświadczenie zawodowe min.5 lat;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu;
 • praktyczna znajomość Active Directory, Exchange, usług Microsoft 365;
 • praktyczna znajomość baz danych MS SQL, MySQL;
 • praktyczna znajomość  zagadnień ITIL i bezpieczeństwa IT;
 • dobra, praktyczna znajomość zagadnień z obszaru switching, routing, NAT.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat;
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 17.06.2020 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl