Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego,  CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Manager Informacji BIM/Główny Specjalista ds. informacji BIM

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

Zakres obowiązków:

 

 • zarządzanie wspólnym środowiskiem danych na platformie CDE;
 • zarządzanie informacjami o projekcie;
 • kontrola współpracy międzybranżowej i wymiany informacji między wszystkim uczestnikami procesu inwestycyjnego.
   

w szczególności:

 

 • weryfikowanie zgodności dostarczanych modeli z wymaganiami określonymi w Planie realizacji BIM (bezpieczeństwo i integralność danych); 
 • kontrola ustalonego Planu Realizacji BIM poprzez sprawdzanie jego wykonania według zakresu odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w procesie inwestycyjnym oraz nadzór i uaktualnianie najbardziej istotnych etapów realizacji Inwestycji oraz wprowadzanie zweryfikowanych danych do harmonogramu realizacji Inwestycji;
 • kontrola i wsparcie rzeczywistego poziomu koordynacji międzybranżowej i wymiany informacji związanych z Inwestycją i bieżące raportowanie statusu działań;
 • sprawdzanie poprawności raportów z kolizji występujących podczas realizacji Inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań we współpracy z inspektorami branżowymi i Działem  Inwestycji CNK;
 • raportowanie zmian kosztów i harmonogramu podczas realizacji Inwestycji;
 • monitorowanie procedury dokumentowania zmian, archiwizacji i inspekcji informacji modelu BIM z uczestnikami procesu inwestycyjnego i przygotowanie raportów;
 • udział w naradach koordynacyjnych i spotkaniach organizacyjnych;
 • archiwizacja powykonawcza dokumentacji budowlanej.

 

Wymiana informacji i zarządzanie modelem będzie się odbywało na platformie chmurowej CDE.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne- budowlane;
 • ukończone studia lub szkolenia z zakresu technologii BIM;
 • udokumentowane doświadczenie w pełnieniu funkcji managera BIM lub managera informacji BIM przy inwestycjach powyżej 4000m2;
 • umiejętność myślenia strategicznego i tworzenia długofalowych programów działania;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • komunikatywność, bardzo wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 

 • znajomość programów obsługujących technologię BIM -Revit, Navisworks Manage, Solibri, ArchiCad oraz modelowania VR.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony do dnia 31.03.2022 r. możliwością przedłużenia do czasu ukończenia budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego;
 • stabilne zatrudnienie na pełen etat;
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 12.06.2020 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl