Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalisty – Koordynatora konkursu Nauka dla Ciebie

 

Program Nauka dla Ciebie to wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jego celem jest popularyzacja nauki, zachęcenie do samodzielnego doświadczania oraz promowanie angażujących metod uczenia się.

W ramach programu realizowany jest konkurs Nauka dla Ciebie, o którym więcej  można dowiedzieć się tutaj: http://www.kopernik.org.pl/news/n/konkurs-nauka-dla-ciebie/

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Nauka dla Ciebie;
 • koordynacja przygotowań gali finałowej konkursu Nauka dla Ciebie,
 • przygotowanie treści informacyjnych dotyczących konkursu, w tym m.in.: zarządzanie stroną internetową konkursu,
 • zarządzanie budżetem konkursu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu,
 • udział w sporadycznych wyjazdach służbowych,
 • wsparcie organizacyjne wydarzeń specjalnych realizowanych w ramach programu
 • budowanie pozytywnych relacji z beneficjentami i partnerami programu.

Wymagane kwalifikacje:

 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych (w szczególności konkursów),
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point),

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją konkursów adresowanych do nauczycieli i uczniów,
 • zainteresowanie tematyką zarządzania projektami,
 • doświadczenie w realizacji projektów w ramach dofinansowania ze środków publicznych,
 • doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu budżetu projektowego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • czynny prawo jazdy kat. B

 

 

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 0,6 etatu,
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole,
 • ciekawe wyzwania w nowoczesnej, prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS, dostęp do bazy ebooków).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego poprzez stronę internetową

do dnia 01.03.2020 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl