Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w  Pracowni Edukacji na stanowisku

Specjalista/ka do zespołu ESERO

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Moniuszki 1A

 

ESERO-Polska to program, w ramach którego pomagamy nauczycielkom i nauczycielom wykorzystywać wątki kosmiczne w edukacji. ESERO-Polska ma następujące cele:

 • wspierać społeczność edukacyjną poprzez tworzenie informacji, materiałów i działań ukierunkowanych na naukę, inżynierię i badania kosmosu
 • integrować stworzone przez ESA treści z krajowym systemem edukacji
 • budować świadomość środowiska edukacyjnego czym jest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 • rozwijać świadomość edukatorów na temat wykorzystywania różnych metod edukacyjnych, np. IBSE (Inquiry-Based Science Education), nastawionych na odkrywanie nauki przez ucznia i proces uczenia się
 • rozwijać u uczniów i uczennic zainteresowania i kompetencje związane z nauką, inżynierią i tematyką kosmiczną
 • informować o możliwościach płynących z rozwoju sektora kosmicznego i przynależności Polski do ESA

ESERO działa w kilkunastu krajach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więcej informacji o programie znajduje się tutaj: https://esero.kopernik.org.pl/

Zakres obowiązków:

 • koordynacja konkursu CanSat ogłaszanego raz do roku, w tym współtworzenie merytorycznej koncepcji konkursu, współpraca z jury oraz obsługa organizacyjna,
 • udział w planowaniu, opracowaniu i wdrażaniu działań związanych z realizacją programu ESERO, we współpracy z członkami zespołu,
 • organizacja wydarzeń ESERO w CNK, w uzgodnieniu z koordynatorem ESERO, bądź nadzór nad organizacją wydarzeń ESERO zleconych innej osobie,
 • pozyskiwanie współpracowników i wykonawców zewnętrznych, w tym zawieranie
  i obsługa umów, delegowanie i nadzór nad realizacją pracy,
 • współpraca z zewnętrznymi osobami eksperckimi przy tworzeniu materiałów edukacyjnych,
 • pilnowanie prawidłowej realizacja budżetu programu ESERO w zakresie powierzonych działań.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe - mile widziane o profilu ścisłym, przyrodniczym lub pedagogicznym,
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z realizacją projektów edukacyjnych i/lub wydarzeń edukacyjnych/naukowych/itp.,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność budowania relacji i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (min. B1),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:

 • wykształcenie w obszarze związanym z badaniami przestrzeni kosmicznej bądź astronautyką,
 • doświadczenie we współpracy z placówkami edukacyjnymi,
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych w oparciu o aktywizujące metody nauczania,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych bądź animowaniu sytuacji edukacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
 • praktyka planowania i rozliczania budżetu projektowego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w kreatywnym zespole,
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji uznanych projektów edukacyjnych (program ESERO prowadzony jest przez Centrum Nauki Kopernik już od sześciu lat),
 • pakiet benefitów (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języka obcego, szkolenia, vouchery do CNK).

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 29.01.2020 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl