Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Dziale Organizacyjnym na stanowisku

Kierownik Działu Organizacyjnego

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar: cały etatu

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie realizacja zadań Działu Organizacyjnego oraz zarządzanie zespołem Pracowników Działu,
 • koordynowanie wdrażania i monitorowania realizacji Strategii CNK,
 • współtworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o wizję, misję i wartości CNK,
 • koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą,
 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających działalność CNK,
 • współpraca z Organizatorami, organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem CNK.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane: zarządzanie, administracja,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem min. 3 lata,
 • doświadczenie zawodowe w tworzeniu i wdrażaniu strategii min. 2 lata,
 • doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu rozwiązań organizacyjnych,
 • dobra znajomość angielskiego,
 • uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • samodzielność i umiejętność skutecznego komunikowania się z osobami na różnych szczeblach organizacji,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • innowacyjne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • przyjazna atmosfera w zespole i inspirujące środowisko pracy,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, prywatna opieka medyczna, karta multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny

do dnia 26.01.2020 r.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl