Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Młodszego specjalisty

koordynującego promocję działań realizowanych w programie ESERO

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum

(1/2 etatu, czas określony 31.12.2022)

 

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!

ESERO - Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej to program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Centrum Nauki Kopernik jest jego koordynatorem w Polsce. W ramach programu ESERO-Polska wspieramy proces nauczania przedmiotów ścisłych poprzez ukazanie ich w kontekście tematyki kosmicznej. Lekcje uzupełnione o tę perspektywę zwiększają zainteresowanie uczniów nauką, motywują do poszukiwania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności. Kontekst kosmiczny zapewniamy przez szereg uzupełniających się działań. Organizujemy warsztaty dla nauczycieli oraz konkursy astronautyczne dla drużyn uczniowskich. Na stronie internetowej esero.kopernik.org.pl udostępniamy materiały filmowe i scenariusze zajęć lekcyjnych opracowane we współpracy z ekspertami zarówno ze świata astronautyki, jak i edukacji. Tworzymy innowacyjne programy komputerowe promujące nauczanie oparte o metodę badawczą. Przekonujemy, że o Kosmosie, kosmicznych wynalazkach i technologiach można mówić nie tylko na lekcji geografii czy fizyki, lecz również matematyki, chemii i informatyki.

 

Najważniejsze działania organizowane w ramach programu ESERO, dla których prowadzona jest promocja mająca przyciągnąć uczestników:

 • Coroczne (kolejne edycje) konkursy ESA dla zespołów uczniowskich:
  - Konkurs CanSat
  - Mini konkursy: AstroPi, Climate Detectives, Moon Camp Challange
 • Wydarzenia
  - Coroczna, dwudniowa konferencja „Kosmos w szkole. Organizowana w naszym Centrum konferencyjnym. Dla nauczycieli uczestniczących w programie - osób zajmujących się edukacją i mających w swoim sercu specjalne miejsce na tematykę kosmiczną.
  - „Galaktyka kobiet” – otwarte, darmowe spotkanie z ekspertkami działającymi w dziedzinach nauk ścisłych i technologii. Zapraszamy na nie uczennice w wieku 15-19 oraz nauczycieli i wychowawców. Odbywa się dwa razy w roku w naszym Planetarium.

- Otwarte, darmowe spotkanie  z inżynierem kosmicznym, organizowane w naszym Planetarium

Więcej informacji o programie:  http://esero.kopernik.org.pl/

Zakres zadań:

Realizowane we współpracy z zespołem Promocji i Komunikacji oraz w stałym kontakcie z zespołem ESERO, działającym w strukturze Pracowni Edukacji CNK:

 • udział w tworzeniu planu komunikacji programu;
 • udział w tworzeniu harmonogramów działań, budżetów promocji, rozliczeń, raportów;
 • współpraca z grafikiem i redaktorem dot. przygotowania materiałów promujących wydarzenie/konkurs (np. plakaty, ulotki, ekrany na monitory w budynku, materiały dla uczestników,  grafiki na strony internetowe CNK i ESERO, profile Facebook CNK i ESERO);
 • współpraca z osobą od mediów społecznościowych dot. zaplanowania kampanii promujących wydarzenie/konkurs;
 • wybór kanałów dystrybucji materiałów promocyjnych w zależności od grupy docelowej, w tym ze stałymi partnerami;
 • wybór partnerów i dostawców zewnętrznych, wspierających realizację zadań (zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania finansami) oraz nadzór nad ich pracą;
 • współpraca z zespołem organizacji konferencji i imprez, w tym zadbanie m.in. o relację fotograficzną, właściwe oznaczenia kierunkowe podczas wydarzeń, etc.

 

Wymagania:

 • zainteresowanie tematyką edukacyjną oraz obszarem PR (komunikacja i promocja);
 • umiejętność pisania:  krótkie informacje na stronę WWW, krótkie artykuły itp.
 • gotowość do uczenia się i entuzjazm do prowadzenia projektów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
 • obsługa programów Word, Excel, Power Point;
 • umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych;
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • zaangażowanie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach;
 • zdolności interpersonalne;

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie pracy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji / której bliskie są zagadnienia związane z uczeniem się i edukacją;
 • zainteresowania w obszarze nauk ścisłych;
 • znajomość zagadnień astronautycznych i astronomicznych;
 • doświadczenie w obszarze PR (komunikacja i promocja);
 • doświadczenie w pracy projektowej;

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ½ etatu - na czas określony 31.12.2022;
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
 • ciekawe wyzwania w nowej, prestiżowej instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 24.12.2019 r.

 

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl