Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszy Specjalista

Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

 (Asystent/ka działu)/ etat

Miejsce pracy: Warszawa/Centrum

Kopernik to zespół ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, otwartych, ciekawych świata i gotowych na niekonwencjonalne wyzwania. Dołącz do nas!

Zakres zadań:

 • ewidencjonowanie dokumentów, w szczególności skanowanie dokumentów przychodzących i ich rozsyłanie do właściwych działów CNK;
 • prowadzenie rejestru umów oraz pism Działu Prawnego i Zamówień Publicznych;
 • uzupełnianie Centralnego Rejestru Umów m.st. Warszawy;
 • przygotowywanie dokumentów tworzonych przez Dział Prawnego i Zamówień Publicznych do podpisów dyrekcji CNK;
 • prowadzenie bieżącej obsługi biurowej Działu Prawnego i Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie wniosków finansowych w systemie ELO w związku z wykonywaniem budżetu działu;
 • wykonywanie innych czynności zleconych, polegających na świadczeniu pomocy prawnej na rzecz Centrum Nauki Kopernik, takich jak: przygotowywanie projektów umów, porozumień, regulaminów i innych dokumentów.

 

Aplikuj do nas jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś studentem studiów zaocznych (mile widziane studia prawnicze);
 • posiadasz bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz innych programów niezbędnych do pracy w biurze;
 • posiadasz umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • łatwo nawiązujesz kontakty;
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą;
 • bardzo dobrze organizujesz sobie pracę.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 • gwarantujemy ciekawe wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury.
 • wiemy, że najważniejszy jest ciągły rozwój. Naszym pracownikom oferujemy szkolenia, dofinansowania do nauki języków obcych i studiów.
 • zapewniamy benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie aplikacji do dnia 23.12.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl