Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku

Specjalista do zespołu KMO

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Moniuszki 1A

 

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania pozalekcyjne, na których dzieci i młodzież wspólnie, osobiście poznają świat przez doświadczanie.

Program KMO to społeczność edukatorów złożona z prawie 700 Opiekunów klubów, przedstawicieli 18 instytucji partnerskich oraz trenerów osób dorosłych, działająca w Polsce i zagranicą.

 

Zakres obowiązków:

 • udział w planowaniu, opracowaniu i wdrażaniu działań związanych z realizacją programu KMO
  we współpracy z członkami zespołu,
 • udział w planowaniu budżetu programu KMO oraz prawidłowa realizacja budżetu w zakresie powierzonych działań,
 • pozyskiwanie współpracowników i wykonawców zewnętrznych, w tym rekrutacja, zwieranie
  i obsługa umów, delegowanie i nadzór nad realizacją pracy;
 • organizacja wydarzeń KMO w CNK, w uzgodnieniu z koordynatorem KMO, bądź nadzór nad organizacją wydarzeń KMO zleconych innej osobie,
 • weryfikacja i aktualizacja bazy danych uczestników Programu (zarejestrowane Kluby, aktywni opiekunowie, pozostali użytkownicy internetowego portalu KMO)
 • koordynacja konkursu Badacze KMO ogłaszanego raz do roku, w tym tworzenie merytorycznej koncepcji konkursu oraz regulaminu, współpraca z jury oraz dystrybucja nagród.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe- mile widziane o profilu przyrodniczym, ścisłym lub pedagogicznym.
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z realizacją projektów edukacyjnych i/lub wydarzeń edukacyjnych/naukowych/itp.,
 • ogólna znajomość zasad budżetowania i rozliczania dokumentów finansowych,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność budowania relacji i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel. Power Point),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (min. B1),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie we współpracy z placówkami edukacyjnymi,
 • praktyka planowania i rozliczania budżetu projektowego,
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych bądź animowaniu sytuacji edukacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w kreatywnym zespole,
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji uznanych projektów edukacyjnych (w 2020 roku program KMO będzie miał już swoją 18 rocznicę prowadzonej działalności).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 09.12.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Więcej o Programie Klub Młodego Odkrywcy na www.kmo.org.pl