Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na stanowisku:

 

Młodszy Specjalista ds. finansowo - organizacyjnych

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, składająca się z Obszaru Laboratoriów i Obszaru Badań,
 to zespół ludzi zajmujących się różnymi projektami związanymi z szeroko rozumianymi narzędziami edukacyjnymi. Zajmujemy się tu działalnością edukacyjną w laboratoriach i wytwórni CNK i łączymy ją z badaniami dot. procesów uczenia się. Tworzymy i rozwijamy zajęcia laboratoryjne, zestawy edukacyjne, testujemy metody nauczania wraz z nauczycielami, rozwijamy umiejętności prototypowania z użytkownikami. Próbujemy dowiedzieć się w jaki sposób każdy z nas się uczy i wykorzystywać tę wiedzę na zajęciach i w różnych projektach edukacyjnych CNK.

 

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnego z procedurami CNK,
 • obsługa wniosków i dokumentów finansowo – księgowych Pracowni,
 • kontrola budżetu i rozliczanie wydatków związanych z działalnością Pracowni,
 • współorganizowanie pracy Pracowni, w tym prowadzenie kalendarza spotkań i wydarzeń,
 • przygotowywanie i rozliczanie grafików pracy dla laborantów we współpracy z pracownikami Obszaru Laboratoriów PPK,
 • współpraca przy organizacji badań społeczno-psychologicznych, w tym ustalanie terminów, kontakt i opieka nad respondentami podczas realizacji projektów dla Obszaru Badań PPK.

 

Wymagania:

 • min. średnie wykształcenie,
 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość obsługi faktur i dokumentów finansowo-księgowych,
 • ogólna znajomość zasad budżetowania i rozliczania czasu pracy,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
 • skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyka planowania i rozliczania budżetu działu lub projektu,
 • praktyka planowania i rozliczania czasu pracy na podstawie grafików,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zainteresowanie naukami ścisłymi lub psychologicznymi.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym przy stacji metra,
 • ciekawe wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języka obcego i karty multisport, ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 23.10.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl