Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy w Dziale Wystaw na stanowisku

Specjalista - projektant

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Szukamy osoby kreatywnej, która swoją wiedzą i doświadczeniem wesprze
nasz multidyscyplinarny zespół w modernizowaniu wystaw stałych
i tworzeniu nowych wystaw oraz eksponatów.

Chcemy nawiązać współpracę z osobą posiadającą doświadczenie w pracy projektowej, najchętniej związanej z wystawiennictwem.

 

Zakres obowiązków:

 • prototypowanie oraz projektowanie eksponatów interaktywnych i obiektów stanowiących elementy wystaw stałych oraz czasowych,
 •  archiwizowanie tworzonej dokumentacji projektowej w postaci rysunków i opisów,
 • opracowywanie koncepcji scenograficznej wystaw i nadzór nad ich realizacją w oparciu o stworzone projekty,
 • projektowanie elementów graficznych związanych z wystawą, w tym przede wszystkim komunikatów ekspozycyjnych oraz opisów eksponatów,
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za koncepcję i treść eksponatów oraz ich wykonanie,
 • nadzór nad funkcjonalną i estetyczną aranżacją przestrzeni Centrum, realizowany także we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi CNK,
 • przygotowywanie wniosków i części merytorycznej umów potrzebnych do realizacji projektów,
 • obsługa i kontrola realizacji umów zawieranych przez CNK na potrzeby projektów,
 • udział w pracach nad budżetem Działu Wystaw.

 

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończone studia (min. I stopnia) na kierunkach architektura, wzornictwo przemysłowe lub architektura wnętrz,
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy projektowej związanej z projektowaniem architektury, architektury wnętrz lub/i wzornictwa przemysłowego,
 • praktyczna znajomość obsługi programów projektowych: Autocad, Solidworks, Sketchup oraz graficznych: Photoshop, Illustrator,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie i samodzielności w wykonywaniu zadań,
 • otwartość na zmiany, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej.

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji wystaw o tematyce edukacyjnej i/lub naukowej,
 • praktyka tworzenia i realizacji umów z wykonawcami usługi oraz dostaw na potrzeby tworzenia eksponatów lub wystaw,
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetu projektowego,
 • znajomość zasad działania instytucji kultury lub sektora publicznego.

 

Oferujemy:

 • umowę o prace w pełnym wymiarze etatu na czas określony (planowane zatrudnienie do 30 czerwca 2020 r.),
 • ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych, vouchery do CNK, ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV do dnia 15.10.2019 r.

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, że administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl