Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

 

poszukuje osoby do pracy w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na stanowisku

Główny Specjalista ds. projektów B+R

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to miejsce, w którym powstają innowacyjne rozwiązania edukacyjne. W PPK tworzymy zestawy edukacyjne, testujemy metody nauczania, rozwijamy umiejętności prototypowania.

Do naszego zespołu szukamy osoby, której wiedza i doświadczenie pomogą nam lepiej projektować
i realizować projekty badawczo-rozwojowe dot. procesów uczenia się i rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup odbiorców. Chętnie nawiążemy współpracę z osobą, która interesuje się procesami uczenia i uczenia się w różnych środowiskach edukacyjnych, ma doświadczenie w pracy w laboratorium i potrafi dobrze zorganizować pracę swoją jak i zespołu. Szukamy osób które lubią zmiany, twórczo podchodzą do wyzwań i potrafią okiełznać skomplikowane harmonogramy.

 

Zakres obowiązków:

 • ustrukturyzowanie metodyki projektów B+R,
 • wspieranie kierowników projektów B+R w realizacji zadań zgodnie z przyjętą metodyką,
 • nadzorowanie harmonogramów projektów B+R,
 • koordynowanie wybranymi projektami B+R,
 • współtworzenie Agendy Badawczo-Rozwojowej CNK,
 • rozwijanie kompetencji zespołu w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych,
 • pozyskiwanie finansowania dla projektów B+R,
 • rozwijanie relacji ze środowiskami naukowymi i edukacyjnymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: fizyka, biologia, chemia, mechatronika itp.),
 • min. 5 letnie doświadczenie w pracy badawczej lub badawczo-dydaktycznej lub edukacyjno-rozwojowej,
 • min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów B+R,
 • min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi,
 • doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na cele badawcze lub badawczo-rozwojowe,
 • znajomość języka angielskiego (min. B2),
 • otwartość, odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań,
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielności w wykonywaniu zadań.
 • orientacja na pracę zespołową i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Mile widziane:

 

 • doktorat,
 • wykształcenie STEM i pedagogiczne,
 • znajomość twórczych zastosowań technologii w edukacji, edukacji on-line,
 • doświadczenie w projektowaniu pomocy naukowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość współtworzenia nowej działalności badawczo-rozwojowej CNK,
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole,
 • możliwość rozwoju kompetencji w obszarze edukacji i komunikacji naukowej poprzez kontakty i współpracę z praktykami i teoretykami z Polski i zagranicy,
 • pracę nad innowacyjnymi projektami w międzynarodowym środowisku naukowym,
 • ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • benefity pracownicze (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych, ZFŚS).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

do dnia 8.10.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, że administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres
  e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl