Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Specjalista w Pracowni Wydarzeń

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

Szukamy osoby, która chciałaby pracować przy podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych naukowców. Człowieka zainteresowanego zmniejszaniem dystansu między naukowcami a resztą społeczeństwa.
Twórczego koordynatora, który chciałby pokazywać rolę nauki w kulturze. Kogoś, kto chciałby angażować się w uwrażliwianie naukowców na potrzeby społeczeństwa – a społeczeństwa na dokonania naukowców.

Osoba, której szukamy, będzie pracować przy podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych naukowców i ekspertów współpracujących z Centrum Nauki Kopernik. Będzie też współdziałać przy organizacji szkoleń
i eventów w Pracowni Wydarzeń. Będzie wspierać projekty angażujące społeczeństwo w naukę.

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie, koordynowanie oraz realizacja szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje komunikacyjne naukowców i ekspertów,
 • współpraca ze środowiskiem zaangażowanym w komunikację naukową,
 • koordynacja merytoryczna i organizacyjna konkursu FameLab Poland*,
 • kooperacja z innymi Działami CNK przy realizacji eventów,
 • wsparcie w przygotowaniu naukowców i ekspertów do wystąpień,
 • współpraca przy projektach mających na celu angażowanie społeczeństwa w naukę.

 

*Informacje o projekcie FameLab Poland można znaleźć na stronie www.famelab.org.pl

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (w zakresie nauk przyrodniczych),
 • min. 2-letnie doświadczenie w realizacji warsztatów szkoleniowych w obszarze umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji lub retoryki,
 • praktyka prowadzenia coachingu lub szkoleń z kompetencji miękkich,
 • doświadczenie w roli koordynatora/organizatora przy projektach naukowych lub kulturalnych,
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • doskonała organizacja pracy własnej,
 • umiejętności komunikacyjne oraz współpracy w zespole,
 • sprawne działanie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • zdolność szybkiej oceny sytuacji i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • praktyka w organizowaniu wydarzeń naukowych lub artystycznych,
 • znajomość prowadzenia projektów społecznych,
 • doświadczenie w popularyzacji nauki.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • ambitne wyzwania w prestiżowej instytucji kultury,
 • pracę w inspirującym, rozwijającym się zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. karta multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków obcych, ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV

za pośrednictwem formularza aplikacyjnego poprzez stronę internetową

do dnia 30.09.2019 r.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

 

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl