Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy w na stanowisku:

 

Specjalista ds. pokazów

w Dziale Planetarium CNK

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Umowa o pracę na zastępstwo

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pokazów na terenie planetarium,
 • współudział w tworzeniu części merytorycznej pokazów planetarium,
 • organizacja pokazów, wykładów i wystąpień osób zaproszonych przez planetarium.

Wymagania:

 • studia wyższe - co najmniej 3 rok – na jednym z kierunków/specjalności: geografia, geologia, astronomia lub astrofizyka lub nauk pokrewnych,
 • dobra znajomość zagadnień astronomicznych,
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce,
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolność organizacji pracy, punktualność i obowiązkowość,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • chęć i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność do pracy w godz. otwarcia planetarium.

Mile widziane:

 • doświadczenie w popularyzacji nauki,
 • doświadczenie w wizualizacji danych,
 • zainteresowania muzyczne, aktorskie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze etatu,
 • ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w inspirującym, aktywnym zespole,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, karta multisport, prywatna opieka medyczna).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 24.06.2019 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl