Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista ds. komunikacji naukowej
w Pracowni Wydarzeń Naukowych i Artystycznych

 

Miejsce pracy: Warszawa, Powiśle

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie tworzenie programu wydarzenia

oraz koordynacja zespołu realizującego coroczny Festiwal Przemiany*.

 

Szukamy osoby, która czerpie satysfakcje z pracy z ludźmi i posiada doświadczanie w roli kreatywnego kuratora

zainteresowanego rozwijaniem i osobistym prowadzeniem programu czerpiącego z wielu obszarów

nauki i sztuki oraz nowości technologicznych.

Osoba, której szukamy powinna mieć doświadczenie w kompleksowej koordynacji działań twórczych i organizacyjnych przy złożonych i prestiżowych wydarzeniach kulturalnych.

 

*Więcej informacji o Festiwalu Przemiany na stronie www.kopernik.org.pl

 

Zakres obowiązków:

 • tworzenie koncepcji merytorycznej i organizacyjnej festiwalu,
 • stworzenie programu wydarzenia i zapewnienie jego wykonania,
 • określenie i koordynowanie harmonogramu prac do realizacji projektu,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z naukowcami, artystami i partnerami,
 • współpraca z przedstawicielami międzynarodowych środowisk twórczych i biznesowych,
 • koordynowanie pracy zespołu kuratorsko - wykonawczego w trakcie festiwalu,
 • pisanie wniosków o dofinansowanie, kontrola budżetu projektowego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4 - letnie doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych bądź edukacyjnych,
 • praktyka koordynowania pracy zespołu projektowego, delegowania i kontroli realizacji zadań,
 • doświadczenie w tworzeniu i realizacji harmonogramu oraz kontroli wykorzystania budżetu,
 • doświadczenie w pracy przy takich formatach jak: wykłady, debaty czy warsztaty,
 • biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • podstawowa znajomość uwarunkowań finansowych i księgowych w instytucji kultury,
 • sumienność, bardzo dobra organizacja pracy własnej i wyznaczania priorytetów,
 • zdolność szybkiej oceny sytuacji i samodzielności w podejmowaniu decyzji,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność budowania i utrzymywania długotrwałych relacji.

 

Dodatkowe atuty

 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i dotacji unijnych,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów o charakterze popularnonaukowym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu,
 • elastyczne godziny pracy w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • realny wpływ na sposób realizacji wydarzenia i możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w CNK i nie tylko,
 • ambitne wyzwania w nowoczesnej instytucji kultury,
 • inspirujące i profesjonalne środowisko pracy,
 • benefity pracownicze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV oraz Listu motywacyjnego**

za pośrednictwem poniższego formularza aplikacyjnego przez stronę internetową

do dnia 19.11.2018 r.

Formularz Aplikacyjny

** W liście motywacyjnym prosimy o:

 • wskazanie motywacji do podjęcia zatrudnienia w CNK na wskazanym stanowisku pracy,
 • krótki opis praktyki w realizacji wydarzeń kulturalnych bądź edukacyjnych,
 • krótki opis wybranego wydarzenia zrealizowanego z sukcesem w roli koordynatora/organizatora ze wskazaniem poziomu samodzielności w wykonywaniu kluczowych zadań oraz podaniem wysokości budżetu.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).
 2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.
 5. Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.
 10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl