Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Koordynatorka /Koordynator projektów edukacyjno-badawczych

(Specjalista)

 

w projekcie "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Zakres obowiązków:

 • stworzenie zespołu badaczy-naukowców w tym (stworzenie systemu pracy zespołu naukowców);
 • nadzór nad pracą zespołu ds. projektów badawczych;
 • opracowanie koncepcji realizacji projektów badawczych;
 • opracowanie, wspólnie z naukowcami, materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu (nauczycieli i uczniów);
 • nadzór merytoryczny nad realizacją projektów edukacyjno-badawczych, w tym doborem tematów badawczych realizowanych w ramach projektów;
 • współprowadzenie szkoleń z realizacji projektu (we współpracy z badaczami);
 • zbieranie danych z realizowanych projektów badawczych;
 • opracowanie raportów z realizacji projektów;
 • organizacja wizyt w szkołach i konsultacje naukowe/specjalistyczne dotyczące realizowanych projektów.

 

Wymagania:

 • studia wyższe;
 • znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • dobra znajomość zagadnień pracy badawczej;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki i/lub edukacji;
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych;
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego mówienia o nauce;
 • bardzo dobra organizacja pracy, punktualność i obowiązkowość;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie badawcze/naukowe
 • znajomość polskiego środowiska naukowego
 • doświadczenie w pracy z nauczycielami

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony do dnia 31.08.2019 r.;
 • ciekawą pracę dającą możliwości rozwoju;
 • ambitne wyzwania w nowoczesnej instytucji kultury;
 • dobrą atmosferę w kreatywnym zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o  wysyłanie aplikacji do dnia 12.03.2018 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.