Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby na umowę cywilno-prawną w zakresie social media

 

Zlecenie polega w szczególności na:

 • obsługa kanałów social media: FB, Instagram, Pinterest, Twitter, You Tube
 • aktualizacja repertuaru CNK i NK
 • zamieszczanie informacji o wydarzeniach na portalach internetowych
 • koordynacja konkursów w mediach społecznościowych organizowanych przez CNK
 • stworzenie regulaminów konkursowych, monitoring

Oczekiwania:

 • lekkie pióro: umiejętność szybkiego pisania merytorycznych (w tym naukowych) tekstów odpowiadających konwencji Social Media
 • copywritting: umiejętność pisania tekstów nastawionych na konkretne cele, takie jak konwersja, zaangażowanie, interakcja 
 • umiejętność realizacji wielu zadań jednocześnie i wytyczania sobie priorytetów
 • zainteresowanie mechaniką internetu i mediów społecznościowych: znajomość zagadnień związanych z reklamą i komunikacją w internecie ( terminologia, wskaźniki, trendy) 
 • data literate: rozumienie różnych form raportowania działań w internecie, umiejętność wyciągania wniosków z ilościowych raportów dotyczących kampanii oraz przekazywania ich w uproszczonej formie w sposób będący wskazaniem dla dalszych działań
 • performance: doświadczenie w zakupie reklam online (przede wszystkim Facebook / Google), umiejętność planowania kampanii oraz bieżącej oceny jej efektywności i ewaluacji, umiejętność przekazywania wniosków i argumentowania sugerowanych rozwiązań
 • znajomość narzędzi wykorzystywanych do działań w internecie będzie dodatkowym atutem - raportujących, automatyzujących, optymalizujących, do zarządzania projektami.

Planowany termin realizacji umowy: 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV oraz przykładów zrealizowanych kampanii w internecie i tekstów postów, a także proponowanej ceny realizacji zlecenia e-mailem na adres: rekrutacja@kopernik.org.pl do dnia 31.01.2018 roku. W temacie wiadomości prosimy podać wpisać „social media”.

 

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl