Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. budowlanych

Zakres obowiązków:

 

 • udział w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanych inwestycji i remontów wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi;
 • opiniowanie lub proponowanie rozwiązań wymagających wiedzy konstrukcyjno- budowlanej;
 • szacowanie  kosztów  i zakresu robót budowlanych oraz zbieranie i analiza ofert, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie robót remontowych, w tym m.in Specyfikacji Technicznej Robót Budowlanych, dokumentacji odbiorowej, gwarancyjnej w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawo Budowalne;
 • organizacja, koordynacja, nadzorowanie i odbiór robót  budowlanych;
 • poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty remontów i inwestycji;
 •  nadzór nad realizacją powierzonych zadań oraz nadzór nad dokumentacją kontraktów (projekt, umowa, harmonogram);
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i uczestnictwo w opracowaniu projektów umów na wykonanie prac geodezyjnych, projektowych, robót budowlano-montażowych oraz innych niezbędnych umów do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne, specjalizacja budownictwo ogólne lub  konstrukcje oraz  min 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie lub utrzymaniu technicznych obiektów; lub wykształcenie średnie techniczne z uprawnieniami budowlanymi oraz min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowalnymi lub utrzymaniu technicznym obiektów;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • podstawowa znajomość Norma Pro, AUTOCad;
 • znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office, MS Outlook;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawo budowlane;
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie;
 • doskonała organizacja pracy oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność planowania i nadzoru pracy innych;
 • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i odporność na sytuacje stresowe;
 • szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej.

Dodatkowym atutem będzie: 

 • posiadanie uprawnień budowlanych;
 • umiejętność kosztorysowania robót w systemie Norma pro;
 • doświadczenie min. 2 letnie w budownictwie, sprzedaży lub projektowaniu  nowoczesnych konstrukcji fasadowych;
 • doświadczenie w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych.

Oferujemy: 

 • stabilną pracę w kreatywnym zespole;
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji do dnia 01.09.2017 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli

 „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl