Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Koordynator/Koordynatorka konferencji „Pokazać- Przekazać”

w Pracowni Edukacji

Miejsce pracy: mazowieckie/ Warszawa

 

Do zadań koordynatora  należeć  będą między innymi:

 • współtworzenie koncepcji programu  konferencji;
 • opracowanie harmonogramu prac, w tym planu wydatkowania budżetu;
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi gośćmi, prelegentami, moderatorami, panelistami, we współpracy z bezpośrednim przełożonym;
 • zatrudnianie prelegentów, wykładowców, panelistów, moderatorów;
 • utrzymywanie kontaktów z zaproszonymi prelegentami, panelistami, moderatorami i gośćmi specjalnymi (na poziomie krajowym i międzynarodowym);
 • współpraca z pracownikami Pracowni Edukacji oraz innych działów i pracowni CNK zaangażowanych w organizację i realizację działań konferencyjnych;
 • współpraca z animatorami, trenerami i konsultantami przy powierzonych działaniach;
 • monitorowanie wydatkowania budżetu konferencji;
 • obsługa biurowa w zakresie przygotowania umów i rozliczenia wydatków związanych z konferencją;
 • organizacja i prowadzenie zebrań zespołu organizacyjnego konferencji;
 • przygotowanie materiałów do publikacji pokonferencyjnej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość środowisk naukowych, sieci edukacyjnych, organizacji pozarządowych;
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność skutecznej komunikacji;
 • doświadczenie w pracy zespołowej;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji;
 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w organizacji konferencji lub innych wydarzeń;
 • dobra znajomość działań edukacyjnych CNK.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo;
 • pracę kreatywną o wysokim poziomie samodzielności;
 • pracę w inspirującym, aktywnym zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji ( CV oraz listu motywacyjnego)

 do dnia 18.06.2017 roku,

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli

 „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl